Letbaner.DK
 
Arkiv 2005
Forside > Arkiv 2005 
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Arkiv 2022
Arkiv 2021
Arkiv 2020
Arkiv 2019
Arkiv 2018
Arkiv 2017
Arkiv 2016
Arkiv 2015
Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2011
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006
Arkiv 2005
Arkiv 2004
Arkiv 2003

Godt Nytår !

Vi håber alle har haft en god jul og ønsker samtidig et rigtig godt nytår!
(31.12.05)

Cityring forøger ikke samlet kapacitet

Københavns kollektive trafik fordyres med 1/4 mia. kr. om året uden forbedringer, der kan tiltrække bilister.
(16.12.05).

Tog og bil er næsten lige i én myldretime

Ifølge en undersøgelse foretaget for DSB har Hovedstadens tog en vigtigere rolle for pendlertrafikken end hidtil antaget.
(14.12.05).

4 milliarder kr. til nye sporvogne i Berlin

Berlin trafikselskab BVG planlægger at købe 210 moderne sporvogne med et særligt berlinsk udseende.
(14.12.05).

Københavns trafikinvesteringer kan være spildte

Det havde været billigere og langt mere effektivt at bygge letbaner i Århus og hovedstaden.
(09.12.05).

Skarp kritik af Cityringens beslutningsgrundlag

Beslutningen til 15 milliarder er forhastet og overser de største trafikproblemer i hovedstaden, siger trafikekspert fra DTU.
(08.12.05).

Shanghai bygger 8 letbaner på 7 år

Shanghai, Kinas økonomiske kraftcenter, vil bygge 8 letbanelinier, ialt 389 km på 7 år.
(07.12.05).

Metrocityringen underskrevet

Københavns og Frederiksberg kommuner og tre ministre har fredag d. 02.12.05 underskrevet aftalen om Cityringen.
(02.12.05).

Arkitektkonkurrence med letbane

Ishøj Byråd inviterede til en konkurrence om området øst for Ishøj station. Planen skulle indbefatte en letbaneterminal.
(02.12.05).

Folk flygter fra den kollektive trafik

BT lægger ikke fingrene imellem, når de beskriver den nuværende situationen for den kollektive trafik.
(01.12.05).

Passagerprognoser for Københavns Metro

Professor Bent Flyvbjerg, Aalborg universitet kritiserer Ørestadsselskabets prognoser i magasinet Ingeniøren.
(26.11.05).

Mere Metro uden letbaner - giver mere forurening

København overskrider EU´s grænse for ultrafine partikler, skriver magasinet Ingeniøren.
(26.11.05).

Usikkerhed om samdrift for Århus nærbaner

Den længe ønskede samdrift imellem Grenå- og Odderbanen synes ikke at komme nogen vegne.
(26.11.05).

Ny hjemmeside om Århus letbaneplaner

Århus Kommune har åbnet en ny informationsside om letbaneplanerne i byen med alt tilgængeligt materiale.
(17.11.05).

Letbaner ind i valgkampen

Flere og flere politikere har bragt letbaner ind i deres valgkampagne. To projekter har politikernes bevågenhed.
(14.11.05).

Trafikplan kunne afgøre valget

Hovedstadens trafikproblemer optager københavnerne så meget, at de fleste stemmer efter det. /MetroXpress i København.
(11.11.05).

Frygter metro i Aksel Møllers Have

En gruppe beboere taget initiativ til en underskriftindsamling mod at anlægge en metrostation i Aksel Møllers Have. /Frederiksberg Bladet
(11.11.05).

S-tog med sløjfe

Mandag d. 7.11.05 var en festdag i den tyske by Salzgitter, da det sidste nye S-tog forlod fabrikken Alstom. /DSB S-tog.
(11.11.05).

Folk skal jo på arbejde

Vi skal ikke blot kunne komme ud og ind af byen, men også rundt om byen med kollektiv trafik, siger Vibeke Storm.
(09.11.05).

Staten bør støtte århusiansk letbane

Ifølge Helle Thorning-Schmidt er Århus ikke i stand til at løfte opgaven alene. Hun er klar til at afsætte 500 mill. statskroner til opgaven. (08.11.05).

Metro-ansvarlighed på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune udviser større økonomisk ansvarlighed end Københavns Kommune. (03.11.05).

Der er mest prestige i smarte tog

Der er mere prestige i nye tog end i vedligeholdelse og udbygning af skinnenettet. (03.11.05).
Frederiksberg Rådhus, foto: IPA-Frb

Frederiksberg risikerer at miste Metrocityring

Frederiksberg Kommune er utrygge ved økonomien i Metrocityring-projektet. København anklager Frederiksberg for at blokere projektet. (30.10.05).

Transportministeren svarer uden om - igen - igen

Letbaner.DK har fået to intetsigende svar fra Transportministeren, der ikke tager stilling til behovet for nye radiale linier. (30.10.05).

Dyt båt - det kører ikke så godt

Trafikken er en af de helt store udfordringer for de politikere,
der efter valget udgør Københavns Borgerrepræsentation.
(30.10.05)

Forskere: Smertegrænsen er nu nået

Det er nu, at der skal sættes alvorligt ind overfor trafikproblemerne i København, konstaterer trafikforskere. (30.10.05)

Bred opbakning til mere Metro er sikret

Venstre og SF med i forligskredsen, der har aftalt at bruge milliarderne fra salget af KE til mere Metro. (30.10.05)

Ny hjemmeside i luften

Vi har fået genetableret Letbaner.DK og har fået frisket designet op på de fleste sider.
(01.11.05)

Endelig en fornuftig gave: En sporvogn

Hvad giver man en nyfødt prins i barselsgave? En sporvogn selvfølgelig!
(19.10.05)

Minister vil lovgive for letbaner

Århus får et rygstød af Flemming Hansen idet han netop har fremsat et lovforslag om en ændring af jernbaneloven.
(14.10.05)

Professionel indføring i kollektivtrafikkens "Best practice"

HiTrans konferencen i Århus d. 22-23/9-2005 gav et spændende indblik i hvordan kollektivtrafikken kan forbedres.
(27.09.05)

Bilfrie dage gav os en prøve på rent letbanemiljø

Som en del af Miljøtrafikugen, afholdt Københavns Kommune igen i år bilfri dag. Eller rettere, bilfri dage.
(26.09.05)

Forlig sætter fut i århusiansk letbane

En letbane i Århus er rykket et skridt nærmere, efter et forlig om kommunens økonomi næste år.
(16.09.05)

Letbane med god design

Forslaget fra Københavns Amt til en letbane langs Ring 3 var med på udstillingen af fremragende jernbanearkitektur.
(15.09.05)

Godt JETRA-møde i Århus

Stemningen var god og konstruktiv omkring de præsenterede letbaneplaner og ideer, på trods af at emnet er politisk følsomt i Århus.
(14.09.05)

Sporvogne eller kaos i 'KBH'

'KBH' september - har taget emnet 'Sporvogne i København - før og nu' op i en 5-sidet artikel 'Sporvogne eller kaos?'. /Magasinet KBH
(11.09.05)

Opfordring til at genoverveje letbaner

Letbaner.DK anfægter den trafikale planredegørelse fra Københavns Kommune, skriver JP-København.
(30.08.05)

Analyse sætter spørgsmålstegn ved Planredegørelsen

Letbaner.DK's analyse af Planredegørelsen, sætte fokus på den manglende stillingtagen til pendlerne.
(18.08.05)

Politisk ja til letbane i Århus

En hel del er forandret, siden sporvognene sidst kørte i Århus gader, men det bliver måske virkelighed igen.
(14.08.05)

JETRA Arrangement: Letbaner i DK?

Som optakt til den internationale Hi-Trans konference i Århus, afholder JETRA et nationalt Letbane arrangement
(13.08.05)

Billige togkøb bliver oftest dyre

I forbindelse med indkøb af togmatriel er det ikke kun teknikken, der skal spille sammen. (08.08.05)

Letbanedrift i Århus?

Busdriften i Århus "har aldrig været nogen ubetinget enestående løsning", siger rådmand Peter Thyssen (R).
(05.08.05)

Athens letbane fylder ét år

Den første etape, der bestod af tre linier på ialt 26 km, åbnede således i tide til de Olympiske lege. (23.07.05)

Århus ser i bakspejlet

Det kan være svært at se i øjnene at ens by engang tog en forkert beslutning.
(23.07.05)

Letbane udstillet på Sporvejsmuseet

Amtsborgmester indviede Københavns amts udstilling om letbanen langs Ring 3 på Sporvejsmuseet. (16.07.05)

Let start med Århus-nærbane

Borgmester: Det er vigtigt at have en sammenhængende trafikplan for Østjylland. (11.07.05)

Trafikkaos trods Cityring

Ikke nævneværdigt mindre bilkøer, selvom byen får en 15-20 mia. kr. dyr Metro-cityring. (09.07.05)

Ingen busser i hvis Metrocityring realiseres

Københavns Kommune siger direkte, at alle busser skal væk fra gaderne.
(09.07.05)

Metro er dejligt, men uforholdsmæssigt dyrt!

Vi har modtaget følgende åbne brev til Metroselskabet. (07.07.05)

Åbent Forskningsseminar på DTU, København

Forskningsseminar tirsdag den 12. Juli 2005, CTT, DTU. (06.07.05)

Metroring fjerner ikke bilkøer

Landets skatteborgere risikerer at betale en regning på 15-20 mia. uden at få fjernet bilkøer. (04.07.05)

Ring 3 udstilling på Sporvejsmuseet

Købernhavns Amt har vedtaget at opstille Ring 3 udstillingen på Sporvejsmuseet. (07.07.05)

Letbaner overhaler metroen

Et letbanenet med linjer ud og ind af byen vil kunne finansieres gennem OPP. (04.07.05)

Letbaner i Århus er nu realistisk

DER TEGNER sig efterhånden en løsning af den kollektive trafik i Århus.
(14.06.05)

Et Vandkastel i Københavns havn

En utrolig flot plan (mest utrolig) fra KøbenhavnerTunnelGruppen.
(13.06.05)

Mulig løsning for letbaner til Århus i ny rapport

Amtsborgmesteren og Rådmænd i Århus iværksætter et fælles udredningsarbejde. (20.05.05)

Letbaner.DK i Dialog på lokal-TV

Med kort varsel blev Letbaner.DK inviteret i studiet hos Kanal København.
(20.05.05)

Trafikdage 2005 - nu med letbaner

Der afholdes igen trafikdage på Aalborg Universitet - nu med letbaner.
(20.05.05)

Forening vil køre skinnebusdrift på nedlagte jernbaner

Sønderjysk forening arbejder på at betjene nedlagte strækninger i Sønderjylland. (12.05.05)

Århus reserverer plads til letbane

'Tænk sporvogn, kør bus'-princippet har længe været brugt i Århus. (05.05.05)

Både metro og letbane?

Danmarks position afhænger af investering i en moderne og effektiv infrastruktur. (02.05.05)

HiTrans-Konference i Århus

INTERREG projektet HiTrans afholder konference i Århus med præsentationer og workshops. (23.04.05)

Ultra Light Rail

Et engelsk ingeniørfirma har specialiseret sig i et ultralet letbanekoncept.
(23.04.05)

Stor vandreudstilling om Ring 3 letbane

Letbaneudstillingen blev præsenteret d. 11. april 2005 på Amtssygehuset i Herlev. (13.04.05)

Københavns kommune manipulerer groft, siger RBT

Rådet for Bæredygtig Trafik skriver, at Københavns kommune manipulerer groft med borgerne (06.04.05)

Planredegørelse for København er nu offentliggjort

Københavns overborgmester Lars Engberg (S) peger på mere metro. (05.04.05)

Mere metro - til gavn for hvem?

I et debatindlæg i Østerbro Avis den 9. marts ærgrer Jakob Hougaard (S) sig. (20.03.05)

Der arbejdes hårdt for mere metro

Jyllandsposten advarer imod, at reservere det meste af provenuet fra salget af Københavns Energi til en metroring. (04.03.05)

Letbaneudstilling på Amtets borgermøde

Letbaner.DK var repræsenteret på kunstmuseet Arken i Ishøj til amtets borgermøde. (03.03.05)

Ring 3 - Letbanen på vej

Per Kaalund (S) siger: Jeg støtter ideen om en letbane. (28.02.05)

Ny busterminal indviet i Lyngby

En længe ønsket renovering af stationsforpladsen i Lyngby er nu færdig. (22.02.05)

Aktivt selvstyre til Københavns trafik

Nogle vil have moderne sporvogne i stedet for metro, andre vil have en tunnel. (19.02.05)

Ring 3 letbane ind i Valgkampen

En letbane langs Ring 3 blev et aktuelt emne i slutningen af valgkampen. (07.02.05)

Kommuner udstiller om letbanen

Københavns Amt udstiller om letbanen mellem Lundtofte og Glostrup med mulig forlængelse. (07.02.05)

Midtvejsstatus for Københavns trafikale helhedsplan

Der foreligger nu en midtvejsstatus til Planredegørelsen for Københavns kollektive trafik. (28.01.05)

Politisk arbejdsgruppe om letbane i Århus

Amtsrådet har taget første skridt til at undersøge hvordan en letbane til Skejby kan laves. (21.01.05)

Trafikministeren undrer sig over letbaneforslag

Trafikminister Flemming Hansen er parat til at skrinlægge forliget mellem ministeriet og Århus Amt. (18.01.05)

Operaen åbnet uden løsning på trafikforhold

Operaens 1500 gæster kan alternativt benytte havnebussen, men den kan kun medtage 65 passagerer ad gangen. (16.01.05)
Gå til menuen øverst til venstre

Til top

Læs flere nyheder i Arkiv 2004
 
 
Udgivet i 2005: 
Se alle udgivelser her ANALYSE AF PLANREDEGØRELSEN
August 2005

 
Se alle udgivelser

Sakset i pressen
presselink 2005

Oslo kan få Europas beste trikketilbud
(Dagbladet Oslo d. 28.12.05)
Ny metroaftale tvinger Ørestadsselskabet til åbenhed
(Ingeniøren d. 09.12.05)
Cityring mindsker ikke trængsel i København
(DR Kbh. d. 06.12.05)
Cityring fjerner kun få biler fra gaderne
(DR Nyheder d. 02.12.05)
Metroen nedjusterer passagertallet igen
(DR Nyheder d. 02.11.05)
Nye katastrofetal for metroen
(TV2-Lorry d. 19.10.05)
Letbane til Århus
(TV2-Østjylland d. 16.09.05)
Østjylland I Gamle Dage (TV2-Østjylland d. 17.07.05)

 

KLUMMEN 2005:
 

 
Offentlig transport og sund fornuft

"Det er jo forunderligt, at det er så svært, det der med det offentlige transportsystem.

Hvis De fik tilbudt aktier i en forretning, der tilbød at transportere kunderne fra et sted, hvor de ikke er, til et sted, hvor de ikke skal hen, på et tidspunkt, som de ikke selv bestemmer, tror jeg at De ville afslå tilbudet.

Men det synes at være svært for den gemene kandestøber at forstå."

Henning Bach
I JP d. 15.01.06
 
 
 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 19.07.06