Letbaner.DK
 
Mere metro løser ikke problemerne for bilisterne
Nyhed 00170  

Mere metro løser ikke problemerne for bilisterne

Letbane i Montpellier, Frankrig, foto: Wolfgang Heinze  

24.05.06
Indlæg bragt i Ingeniøren tager os til Montpellier i Frankrig, der har gode erfaringer med nye letbaner:


80% stigning i den kollektive trafik

Der er ikke tale om København, men om den franske by Montpellier, skriver Letbaner.DK i Ingeniøren 19. maj 2006

I København investerer man i den kollektive trafik under jorden, uden at den får flere passagerer af den grund. Det er blot buspassagererne, man flytter under jorden.

Men alligevel fortsætter man med at investere i et metrosystem, der ikke er i stand til at tiltrække bilisterne.

14 nye franske sporvejsbyer

Hvorfor ikke bruge erfaringerne fra udlandet? Mange franske byers løsning på deres trafikproblemer værd at studere. Succes er ordet, når man skal betegne de franske storbyers trafikløsninger med moderne letbaner. De koster 1/5 af vores minimetrosystem, og fælles for dem er, at byernes kollektive passagertal har fået et ordentligt skub opad.

Montpellier

Montpellier er nok den by, hvor letbaner har den allerstørste succes. Den har 320.000 indbyggere og i år 2000 blev den første linie indviet. Den går tværs igennem byen og erstattede en buslinie med 35.000 daglige passagerer.

Passagerprognosen forudså et passagertal på 60-65.000 dagligt i 2002. Men i begyndelsen af 2002 var tallet nået op på 85.000 passagerer, og de seneste målinger viser, at over 110.000 passagerer daglig benytter linien på ca. 15 km. Den er dermed den mest benyttede letbanelinie i Frankrig, der har det samme passagertal som den københavnske metro.

Inden den første letbanelinie åbnede, havde byens trafikselskab et passagertal på 29 mio. om året, men allerede i 2004 var det samlede passagertal oppe på 52 mio. - en stigning på 80% i løbet af fem år.

'Park & Ride'

En del af forklaringen ligger i, at der samtidig med åbningen af letbanelinien blev anlagt fire parkeringspladser med plads til i alt 1.300 biler. Anlæggene drives af trafikselskabet, og parkeringen koster 3,20 Euro inklusive en letbanebillet tur-retur for alle bilens passagerer. Hvis man har månedskort, kan man parkere gratis.

Allerede nu er der planer om to nye letbanelinier, som skal være færdige i hhv. 2006 og 2009, dvs. at byen får et letbane-net på 50 km. i løbet af 9 år -lidt hurtigere end det tager at bygge en 15 km. Metrocityring. Trafikinvesteringer på skinner behøver altså ikke at tage så lang tid.

Letbane i Montpellier, Frankrig, foto: Wolfgang Heinze

Byrummet renoveret

Samtidig med anlægsarbejderne omfatter letbaneprojektet en renovering af hele det omgivende byrum, hvor indbyggere og turister kan nyde at promenere og shoppe, med begrænset biltrafik og dertil hørende mindre luft- og støjforurening.

Det er vel også disse forhold, vi ønsker i København. En meningsmåling langs Ring 3 foretaget af analyseinstituttet Megafon for Københavns Amt i 2003 viser, at 70% af borgerne i området ønsker en letbane her og vil bruge den.

Bompenge ?

Tanken om at indføre bompenge dukker op med jævne mellemrum. Men ifølge Institut for Miljøvurdering er det ikke samfundsøkonomisk forsvarligt at indføre ordningen i det indre København.

Også kørselsafgifter i København har været undersøgt af IMV. Center for Trafik og Transport har udarbejdet en baggrundsrapport, som redegør for de forventede trafikale effekter ved at indføre kørselsafgifter i København. Rapporten viser, at indførelse af kørselsafgifter kan være samfundsøkonomisk fordelagtigt, men ingen af rapportens fire modeller kan forventes at være det på kort sigt.

En begrænsning af biltrafikken ad frivillighedens vej må være at foretrække, og det gør man med stor succes i Frankrig i disse år.

/ME

Letbane i Montpellier, Frankrig, foto: Wolfgang Heinze

Alle fotos: Wolfgang Heinze


Læs også Ny vægt bag krav om Letbane langs Ring 3, (DR Kbh d. 24.05.06)

Se artiklen i Ingeniøren (kræver login):
Mere metro løser ikke problemerne for bilisterne

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 27.06.06