Letbaner.DK
 
Ny letbane i Mulhouse skal hæve livskvaliteten
Nyhed 00182  

Ny letbane i Mulhouse skal hæve livskvaliteten

 
Letbane i Mulhouse. Foto: Axel Kühn, Light Rail Atlas

06.07.06
Selveste den franske præsident, Jacques Chirac, indviede tidligere i år den nyeste letbane i Frankrig. Det nye system skal forhindre trafikpropper og hæve livskvaliteten i Mulhouse og omegn.


Bedre tilgængelighed

I byen Mulhouse og en række nabobyer, har man erkendt, at det eneste reelle alternativ til at lade byerne sande til i biltrafik og forurening, er at satse på den kollektive trafik.


Derfor kunne præsident Chirac den 20.05.06 indvie et helt nyt letbanesystem, bygget efter det nye tram-train-koncept.

Letbanesystemet, der kører i gadeplan, er dog ikke bygget med det formål at tvinge biltrafikken ud af byen. Derimod ønsker man at dele byens rum mere ligeligt mellem de forskellige typer af transport, ikke mindst til fordel for gående og cyklister. Samtidig øger man opmærksomheden på bevægelseshæmmede. Dermed kan man øge tilgængeligheden i byen.

Miljø- og bymæssige forbedringer

Det er ikke bare den bedre tilgængelighed og mindre forurening, der skal øge livskvaliteten. Bygningen af letbanen medfører også renovering af bybilledet, der inkluderer opsætning af kunst. Et særligt grønt indslag er plantningen af tusind nye træer langs de to letbanelinier, samt at belægningen mellem sporerne på en stor del af strækningerne er græs.

Konceptet Tram-Train

Det nye system i Mulhouse og omegnsbyerne Kingersheim, Wittenheim, Riedisheim og Illzach er bygget efter det relativt nye koncept "tram-train". Konceptet indebærer, at letbanetoget kan køre som sporvogn i gaderne og på eksisterende spor til nær- og fjerntogstrafikken. Dette muliggør en integrering af nærbaner og sporveje. Dermed kan man øge fleksibiliteten i systemet, og mindske antallet af skift for passagerne.

Systemet i Mulhouse

Systemet bestå af to linier, der skærer hinanden; en øst-vestlig linie, og en nord-sydlig linie, med forbindelse til hovedbanegården.

De to linier andrager ved åbningen 12 km og 24 stationer, men skal frem til 2011 udvides til 19,7 km og i alt 38 stationer. Til den tid, vil ikke bare Mulhouse blive betjent, men også fem omkringliggende byområder. Men planerne stopper ikke bare der. En yderligere forlængelse, med yderligere 15 stationer, er planlagt for området Thur-dalen.

Linierne vil blive betjent af 27 lavgulvs letbanetog, hver med plads til 231 passagerer, heraf er de 56 siddende. Togene vil køre med 6-8 minutters interval.

Prisen for det samlede netværk på 19,7 km anslås til 340,2 millioner euro. Det giver en kilometerpris på 128,7 mio. danske kr. Prisen inkluderer udover sporene også elementer som letbanetogene og renovering af byrummet. Systemet forventes at få 88.000 daglige passagerer.

/LK


Læs mere her:
Tram-Train i Mulhouse
Discovering Mulhouse - Tram-Train
Light Rail Atlas

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold