Letbaner.DK
 
Politikere på letbane-studietur
Nyhed 00198  

Politikere på letbane-studietur

Regio Citadis på Kassel banegård i Tyskland 
foto: Helge Bay
Regio Citadis, Kassel Hbf, foto: Helge Bay

 
03.10.06
Århus borgmester Nicolai Wammen (S) og Peter Thyssen inviterede Folketingets Trafikudvalg med på studietur til den tyske by Kassel d. 18.09.06.

Ét af de fire trafikudvalgsmedlemmer, der tog imod tilbuddet, var den radikale trafikordfører Martin Lidegaard. Han er særdeles positiv overfor en letbane i Århus og forestiller sig, at staten skal betale halvdelen af hele projektet, skriver Jyllandsposten d. 19.09.06.

Hvad så de i Kassel

Letbaner.DK's udsendte var i 2005 på besøg i Kassel, der er på størrelse med Århus. Byen virker som en driftig og levende by. Kollektivtrafikken køres af driftsselskabet KVG, der driver 10 letbanelinier i et tæt linienet der befærder gågader, veje og jernbaner i Kassel.

Vi vil her vise hvad politikerne sandsynligvis har set til inspiration for projektet i Århus:

Duo-vogn på Kassel banegård, Tyskland 
foto: Helge Bay

Regio Citadis, den nye duo-vogn

Alstoms nye flagskib blandt letbanetogene: Regio Citadis er blevet beset i alle ender og kanter. Den bliver leveret i to varianter:

En ren elektrisk udgave der kan køre både på sporvognsstrøm (750V DC) eller jernbanestrøm (15kV AC).

Desuden en udgave der kan køre på sporvognsstrøm eller diesel. Det er den sidste som Århus er interesseret i, da man så kan inddrage Grenåbanen og Odderbanen i linienettet.

Vognens spændende design giver en god signalværdi. Regio Citadis-vognene er endnu ikke sat ind på byens omfattende sporvejsnet, men trafikerer regionalbaner indtil de kan køre fra banegården til byens sporvejsnet.

Det centrale torv Königs Platz
foto: Helge Bay

Kørsel i gågade og på bilfrit torv

Som efterhånden mange steder i Europa kører de fleste letbanelinier igennem den centrale gågade. Vognene virker ikke dominerende, men bidrager tvært imod til mere liv i gaden. Fortovscafeerne stiller borde helt ud til sporene og byens centrale torv Königs Platz er gjort bilfri. Königs Platz udgør byens centrale mødeplads med terminalfaciliteter. Den behagelige plads har Træer, springvand og bænke og er omkranset af cafeer, restauranter og butikker.

Gågade med travl letbane.
foto: Helge Bay

Kørsel på godsbaner

Fra Kassel udgår to enkeltsporede godsbaner mod hhv. øst og vest. Sporvejsnettet er koblet på disse og elektricificeret med sporvejsstrøm. Vognenes hjul er lidt større end normalt for at kunne køre på jernbaner.

Da letbanetog er smallere end normale tog opstår der et problem når man vil køre godsvogne forbi en letbane-perronkant. Det har man løst på en lidt usædvanlig måde, se billede herunder.

Både før og efter standsningsstederne er indsat to sporskifter til to ekstra par skinnestrenge, der er sideforskudt fra godssporet. Årsagen til at forskydningsspor findes til begge sider skyldes at de fleste vogne i Kassel er enkelt- retningsvogne, der kun har døre i ene side.

Sporvogn på godsbane med særligt sporarrangement. 
foto: Helge Bay

Ny tunnel invies til december 2006

Kassel havde en af de første tunnelførte sporveje under banegården. Den er nu lukket og under ombygning så de nye duo-vogne kan køre videre op på jernbanen. Den forventes åbnet til december hvor duo-driften også kaldet 'Regio Tram' kan begynde.

Rampe fra tidligere tunnel genbruges til ny Regio Tram 
foto: Helge Bay

Depot faciliteter

Et helt sikkert punkt under politikernes besøg har været besøg på drifts- og vedligeholdsdepotet, hvor både nye og ældre vogne vedligeholdes. I forhold til danske forhold har de tyske sporvejsselskaber ofte store veludrustede depoter med kraner, hjuldrejebænk, malerværksted, vaskehal og andre moderne faciliteter så de selv kan udføre stort set alle vedligeholdelsesopgaver.

Hjuldrejebænk i Schwerin, Tyskland. 
foto: Helge Bay

Lad os håbe at besøget har givet inspiration, for der er meget at lære af de oftest velfungerende tyske sporvejsselskaber.

/HB


Relaterede nyheder:

Århus skal have moderne letbaner

Både Århus Byråd og Århus Amt er fast besluttet på at forbedre den kollektive trafik med letbaner. (01.09.06)

Duo-sporvogn fra Kassel i Sverige

VTI och Alstom viste en 'Regiotram' fra Kassel ved svensk seminar i maj.
(12.06.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Bred støtte til letbane. (JP Århus, 19.09.06)
KVG    (Kassels Sporvejsselskab)
Kassels linienetplan
(KVG)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold