Letbaner.DK
 
Forslag til letbane Kolding - Billund
Nyhed 00206  

Forslag til letbane Kolding - Billund

Letbanetog ved Dietikon station nær Zürich, Schweiz
Foto: Helge Bay d. 10.10.02
Dietikon station i Schweiz nær Zürich.
Land-letbane forbinder byerne Dietikon og Wohlen.
Fotos: Helge Bay, 2002.

16.11.06
Et konkret ideoplæg til letbaner i Trekantsområdet kan blive virkelighed.

To baneingeniører har udarbejdet et Ideoplæg til en letbaneforbindelse imellem Kolding og Billund.

Arbejdsgruppen Kolding Letbane og LP Rail ApS har med bistand fra advokat, revisor, investeringsrådgiver og en ekspert i myndighedsbehandling udarbejdet et konkret forslag, som er blevet forelagt de berørte kommuner denne sommer.

På et møde d. 8.5.2006 med Kolding Kommune blev der udtrykt interesse for ideen, endda med forslag om tilføjelse af ekstra letbanelinier imellem Billund og Vejle samt Vejle og Kolding. En måned senere blev man enige om at lægge idéen frem i både kommunens Plan- og Visionsgruppe den 12.6.2006, samt i kommunens Planlægningsudvalg den 26.6.2006.

Der blev også taget kontakt til Ny Billund og Ny Vejle Kommuner, som begge har udtrykt sig positive overfor idéen. Sideløbende hermed blev der holdt møder med Billund Lufthavn og med energiselskabet Trefor, som begge har udtalt sig positivt overfor idéen.

Trekantområdet Danmark vil følge projektidéen fra sidelinien, men har også udtrykt sig positive til at påtage sig en koordinerende rolle imellem de tre nye berørte kommuner, samt at holde de 14 folketingsmedlemmer valgt i området løbende underettet.

Seneste nyt

Desværre har kommunerne lige nu valgt at henlægge sagen til 2007-2008. Det skyldes at det ikke helt uventet har været svært at finde en finansiering. Gruppen bag projektet arbejder dog videre med ideen, herunder muligheden for OPP-finansiering.

Projektidéen kan i ventetiden blive modnet og videre-udviklet. Lokale politikere vil på et tidpunkt se store muligheder i projektet. I Århus så trafikrådmand Peter Thyssen mulighederne med en letbane og med sit 'gå på mod' har han nu skaffet regeringens støtte til finansiering af en VVM-analyse.

Letbanetog på Forchbahn, Zürich, Schweiz
Foto: Helge Bay d. 09.10.02
Letbanetog på Forchbahn nær Zürich, Schweiz

Hele Trekantområdet vil få gavn af en letbane

Dette forslag er noget nær en appelsin i turbanen på Trekantområdet. Ikke bare de berørte kommuner, virksomheder og borgere vil få gavn af banen.

Letbanen vil øge beskæftigelsesmulighederne i hele Trekantsområdet når arbejdskraften kan rejse længere efter arbejde uden bil. Ikke mindst i Billund, hvor Lufthavn og Legoland/Lalandia gerne vil tiltrække flere kunder til fra hele landet, uanset bilejerskab.

Letbanen skaber desuden forbindelse til Intercitynettet i Kolding og kan aflaste vejnettet med gode parkeringsmuligheder langs banen (Parker og rejs-anlæg).

Krydsningsstation på Forchbahn, Zürich, Schweiz
Foto: Helge Bay d. 09.10.02
Krydsningsstation på Forchbahn, Zürich, Schweiz

Driftsoplægget er en Land-letbane

Banen foreslås anlagt på det tidligere Troldhedebanetracé ud af Kolding forbi Bramdrupdam mod Dybvadbro og frem til Jordrup. Herfra kan den fortsætte delvist langs landevejen til Billund.

Banen er tænkt anlagt som en enkeltsporet bane med 4 krydsningsstationer. Frekvensen er foreslået til 20 min. drift til Billund og 10 min. drift til Bramdrupdam. Dette kræver 7 togsæt, der skal kunne køre strækningen med en gennemsnitsfart på 60 km/t

Der er ikke taget stilling til traktionsform, men el-drift (750 v DC) er nævnt som den foretrukne af miljømæssige årsager. Det vil dog afhænge dog af finansierings-mulighederne.

Selv om det ikke er muligt at drive letbanen på rent kommercielle vilkår, understreger forslagsstillerne dog, at der kan opnås betydelige besparelser ved reduktion af den eksisterende bustrafik, som kan overføres til letbanen. Desuden vil aflastning af indfaldsveje til Kolding og Billund kunne betyde besparelser på vejudvidelser.

Letbanetog i Obertor, Schweiz
Foto: Helge Bay d. 10.10.02
Obertor, Schweiz på letbanen Dietikon-Wohlen

Land-letbaner i udlandet

Flere tyske byområder er forbundet med land-letbaner (Überland Strassenbahn). F.eks. er storbyerne Mannheim, Ludvigshafen og Heidelberg forbundet med letbaner til hinanden og andre mindre byer. De kan køre fra bymidte til bymidte. Afstanden imellem yderpunkterne i nettet er ca. 60 km. Desuden er Köln og Bonn forbundet med to letbaner. Flere steder er der parralelt løbende jernbaner.

Lignende letbaner i Schweiz

I nærheden af Zürich forbinder en letbane de to byer Dietikon-Wohlen med hinanden. Forløbet ligner Kolding-Billund en del, idet banen i den ene ende kører på en godsbane ud af Wohlen, passerer en flod og fortsætter langs en landvej for at ende i gadetracé det sidste stykke til Dietikons banegård.

Forchbahn er en anden land-letbane der udgår fra Zürich. Den kører også langs en landevej. På det første stykke i Zürich kører den på byens sporvejsnet.

Letbanetog ved Wohlen station, Schweiz
Foto: Helge Bay d. 10.10.02
Letbanetog ved Wohlen station, Schweiz

Forslagets forløb bør måske revideres

Skal man sige noget om dette spændende ideoplæg, så falder det i øjnene at banens forløb er ført uden om de to byer Egtved og Vester Nebel på vejen imellem Kolding og Billund. Derved afskærer man banen fra at betjene de to største bysamfund på vejen.

Årsagen til denne omvejskørsel er at Egtved ligger ved en ådal med stejle skråninger for vejtrafikken. En letbane igennem Egtved vil altså være en udfordring for planlæggere og ingeniører.

Selvfølgelig skal projektet tage stor hensyn til natur og miljø, men letbaners styrke er netop at de kan indpasset med meget begrænset indvirkning på miljø og omgivelser.

Letbanen kan indpasses med minimal miljøpåvirkning

Letbanen kan for en stor del af vejen køre på siden af landevejen med lette broer. Stigninger kan den klare på op til 10%. De kan dreje i skarpe kurver om nødvendigt og el-drift gør banen ren og meget lydsvag.

Derfor bør det undersøges om ikke det er muligt at køre den lige vej gennem Vester Nebel og Egtved til Billund.

Letbanetog over floden i Obertor, Schweiz
Foto: Helge Bay d. 10.10.02
Letbanetog kører over floden på en fredet
jernbanebro i Obertor, Schweiz

/HB


Relaterede nyheder:

Århus letbane har fået blåt stempel

Trafikaftalen har givet Århus en VVM-analyse og et begrundet håb om støtte til det videre projekt. (30.10.06).

Sådan OPP-finansieres letbanen langs Ring 3 i København

Let hæfte om OPP-finansiering og økonomi for Ring 3 Letbanen, udgivet af Københavns Amt. (22.06.06).

Forening vil køre skinnebusdrift på nedlagte jernbaner

Sønderjysk forening arbejder på at betjene nedlagte strækninger i Sønderjylland. (12.05.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Letbane undervejs? (DR P4 Trekanten 05.11.11)
Sammen om en letbane til Billund. (DR P4 Trekanten 06.10.11)
Vejen til Billund Læserbr.
(Midtjysk uge 08.10.09)
Borgmesterens letbane.
(Billund 06.03.09)
Arbejder videre med letbane til Billund.
(Jyske Vestk. 26.02.07)
Henvendelse vedr. forslag til letbaner i Trekantområdet.
(FT 08.01.07)
Forslag til letbaner i Trekantområdet.
(Januar 2007)
Ideoplæg til letbanefor-bindelser i Trekanten.
(August 2006)
Letbane-idé lever stadig. (DR Kanal 94
d. 27.06.06)
Letbane mellem Kolding og Billund. (DR Kanal 94 d. 23.06.06)
Hedensted Station genåbnet
(TV Syd d. 07.01.06)
Succes at genåbne Hedensted Station. (DR Kanal 94 d. 02.04.06)
MF'er vil genåbne jernbane på Fyn.
(TV2 Fyn d. 14.10.06)
SF vil have skinner til Tirstrup.
(JP Århus d. 20.07.06)

 
Foreslået linieføring Kolding - Billund Letbanelinie Kolding - Billund samt mulig videreføring til Vejle.
 
Foreslået linieføring i Kolding Letbanelinie ud fra Kolding station.

 

Forslag til letbaner i Trekantområdet
Prospekt om letbaner i Trekantområdet
Arbejdsgruppen Kolding Letbane (Januar 2007) 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Billedtekster opdateret 23.09.07