Letbaner.DK
 
Let sporvejstrafik i Skåne
Nyhed 00262  

Let sporvejstrafik i Skåne

Letbanevogn i Malmö.
Foto: Helge Bay, d. 07.10.07
Ny letbanevogn kørte på kort strækning i
Malmö d. 30/9-7/10 2007. Foto: Helge Bay


18.10.07
I Skåne forventes letbaner at blive fremtidens nye kollektive trafikmiddel, viste Sporvejsseminar.

På sporvejsseminar i Malmö d. 04.10.07, arrangeret af Trivector Traffic, deltog bl.a. beslutningstagere fra kommunerne i Västra Skåne, Sveriges tredje største storstadsregion.

Desværre deltog ingen politikere fra Københavns kommune, selv om de var inviteret til at få et indblik i de svenske trafikstudier, der finder sted i Øresundsregionen.

Skånes trafikpolitik giver resultater

I modsætning til københavnsområdet vokser pendlingen i Västre Skåne mere med kollektiv trafik end med bil. F.eks. er togtrafikken blevet fordoblet siden Øresundsbroen blev indviet, og i de seneste år har fremgangen ligget på ca. 15%. Selv bustrafikken er øget, om end ikke i samme omfang.

Det er resultatet af en konsekvent økonomisk satsning på den kollektive trafik, og det er dette arbejde, der skal videreføres med undersøgelser om ”lätt spårtrafik”,
(Light Rail).

Trafikstudie i let sporvejstrafik i Skåne

I Malmø påbegyndtes i foråret 2007 en kollektiv trafikudredning, der skal belyse hvilken form for kollektiv trafik, som Malmø har behov for i fremtiden. Allerede nu kan man konstatere, at sporvogne/letbaner vil være en måde at skabe attraktive trafikale og miljømæssige forhold på. Samtidig har projektet angiveligt et meget stort passagergrundlag.

Men også i Helsingborg og i Lund er der udarbejdet forslag til sporvejslinier, der skal studeres i de kommende udredninger. Man er også meget opmærksom på en opgradering af den kollektive persontrafik i hele området med nye jernbaner for både tog og letbaner.

Også finansieringsmodellen skal undersøges. De tre mulige hovedaktører er kommunerne, Region Skåne/Skånetrafiken og Banverket.

Det praktiske arbejde udføres af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Malmø, Lund, Helsingborg, Skånetrafikken og Banverket.

Udenlandske erfaringer

Bombardier gav deltagerne et indblik i, hvordan nye moderne sporvognsstrækninger åbnes overalt i Europa. Især i Frankrig går udviklingen stærkt, men også i Spanien, Irland og England er interessen for indførelse af nye sporvejssytemer stor.

I de store byer i Tyskland og i de østeuropæiske lande har man traditioner for, at sporvogne er en naturlig del af den kollektive trafik, og her investeres der i disse år i modernisering af bestående anlæg og vogne samt udvikling af miljøvenlige byrum. Siden 1987 er der åbnet ca. 100 nye sporvejssystemer i verden.

Det sporvejsfrie Danmark

Bombardier afsluttede med at vise et Europakort, hvor sporvejsbyerne var plottet ind. Det var påfaldende så få byer i Skandinavien, der har sporvejsdrift i forhold til resten af Europa. I Norge er der kun planer om at anlægge en ny sporvej i én by – Bergen, og den skal indvies i 2010. I Sverige udvikles de nuværende sporveje i Gøteborg, Stockholm og Norrköping med nye strækninger og vogne, medens Danmark gør sig bemærket ved at være et sporvejsfrit område.

Letbaner.DK deltog på opfordring af Region Hovedstaden med et indlæg om letbaneplaner i København. Her var det Ring 3-projektet, der blev præsenteret med et videoindslag fremstillet af Københavns Amt, som viste tilsvarende udenlandske anlæg og erfaringerne herfra. Desuden blev brochuren om Letbaner.DKs trafikplan fremlagt og præsenteret som et ide-oplæg.

Letbanevogn i Malmö.
Foto: Helge Bay, d. 07.10.07
Ny letbanevogn fremvist i Malmö.
Foto: Helge Bay

Seminariet blev afsluttet med en prøvetur på Malmö museumssporvejs spor for alle deltagerne.
En moderne lavgulvssporvogn fra Norrköping var stillet til rådighed af Bombardier.

Samarbejde over sundet

Hvis der kommer politisk interesse for at udveksle erfaringer om udbygningen af den kollektive bytrafik med blandt andet letbaner i Ørestadsregionen, vil det styrke den kollektive pendlertrafik ikke alene i byområderne, men også imellem de to landsdele.

Man vil kunne komme hurtigere og miljøvenligt rundt med den kollektive trafik i forbindelse med rejse over sundet. Som alternativ til privatbilen, der i stigende grad plages af køkørsel og parkeringsproblemer, vil kollektivtrafikken kunne blive meget mere attraktivt.

/ME


Relaterede nyheder:

Miljøvenlig trafik i Skåne

Skåne har med succes satset på kollektiv trafik, skriver Letbaner.DK i Jyllands Posten. (13.11.07)

Sporvejsseminar i Malmö

Ny sporvogn til Norrköping præsenteres offentligt d. 6. og 7. oktober i Malmö. (03.10.07)

Malmø byråd overvejer sporvogne

Byrådet i Malmø har nedsat et sporvognsudvalg, skriver transport-nyhederne.dk. (22.09.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"I modsætning til københavnsområdet vokser pendlingen i Västre Skåne mere med kollektiv trafik end med bil.
F.eks. er togtrafikken blevet fordoblet siden Øresundsbroen blev indviet".

 
 

Video og rapport:

Lätt spårtrafik i Skåne
Et indledende studie, Skånetrafikken (pdf)
Maj 2007
Malmö kan få spårvagnar igen.
Se WEBB-TV
(Sydsvenskan 05.10.07)
Bombardier FLEXITY Classic i Malmö.
Se VIDEO

(Bodholdt 06.10.07)
Indbydelse
Sporvejsseminar

/Trivector Traffic
 
 
Forslag til let sportrafik i Skåne:
Liniekort over Skåne
Klik på kortet:
Se de første tanker om hvor let sportrafik kan køre i Skåne. Kilde:
"Lätt spårtrafik i Skåne -et inledande studie"
 
 

Læs mere her:

Ingen fremtidssikre-de trafikløsninger.
(Ingeniøren 09.11.07)
Miljøvenlig trafik i Skåne.
(JP d. 23.10.07)
Malmö kan få spårvagn igen.
(City.se d. 20.04.07)
Franska spårvagnar till Malmö och Helsingborg? (Skånetrafikken 29.03.07)
Malmö kan få spårvagnar. (Øresund Network 14.09.06)
Spårvagnar igen i Malmö. (SR d. 13.09.06)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 04.11.08