Letbaner.DK
 
Klimavenlige og billige sporvogne
Nyhed 00353  

Ved Liljeholmen, Stockholm
Tvärbanan ved Liljeholmen, Stockholm.
Foto: Helge Bay d. 18.09.2001

 

Klimavenlige og billige sporvogne

 
24.09.09
I Sverige samarbejder 6 byer nu i fuld fart med planlægning af nye letbaner.

"Med moderne sporveje skabes der miljømæssige, attraktive bymiljøer, og de giver 80 procent af nytteværdien i forhold til tunnelbaner for kun 20 procent af omkostningerne" udtaler projektleder for den nydannede forening "Spårvagnsstäderne" Jens Forsmark til Dagens Nyheter d. 10.09.09 om trafikken i Stockholm.

Föreningen Spårvagnsstäderne er under opbygning og består af en gruppe kommuner og regioner, der har ønsker og planer om at bygge moderne sporveje.

6 byer satser på moderne sporvogne

I Stockholm, Göteborg og Norrköping sættes der nu fart på udbygning af sporvejsnettet med moderne letbanemateriel, og der er allerede nu planlagt nye letbaner i Malmö, Lund og Helsingborg.

Dermed satser Sverige på at sætte den mest benyttede kollektive trafik i de større byer på skinner, således at rejsehastigheden ikke alene bliver øget på landsplan med bl.a. højhastighedstog, men også i de større byer. Bilisterne skal opfatte den kollektive trafik som et godt og konkurrencedygtigt alternativ.

Antallet af rejsende forventes i fremtiden at stige markant med gennemprøvet CO2 neutralt transportmateriel, uden at man behøver at investere i nye teknologier, der endnu ikke er færdigudviklede.

Tvärbanan blev en succes

Jens Forsmark anser moderne sporvogne for at være i særklasse, når det gælder udbygning af de større byers infrastruktur med en klimavenlig kollektiv trafik. Tunnelbaner bør kun bygges der, hvor der findes et meget stort passagerunderlag.

"Når bydele skal forbindes uden at de rejsende behøver at passerer City, er sporvogne det eneste sporalternativ" slutter Jens Forsmark. Hermed har han nok den succesrige Tvärbanan i Stockholm, der stadig forlænges, i tankerne. Dermed har den samme funktion, som en letbane langs Ring 3 i København vil få.

Men allerede nu er man i Stockholm igang med at opbygge et sporvognsnet, for at lokke bilister til at bruge den kollektive trafik. I år 2010 åbnes 1. etape af en Citysporvej fra Djurgården forbi Centralstationen til Kungsholmen. Også de mest benyttede stambuslinier i City kan med fordel erstattes med moderne sporvogne, påpeger Jens Forsmark.

Bedre miljø og driftsøkonomi

En letbanevogn kan befordre 3 gange så mange passagerer som en bus, og dermed bliver personaleomkostningerne reducerede med 1/3. Dertil kommer, at en letbanevogn har 3 gange længere levetid end busser. En bus skal udskiftes efter 8-10 år, medens en letbanevogn kan køre i 25-30 år, hvilket kompenserer for den højere anskaffelsespris.

Det er endvidere dokumenteret, at passagertallet stiger med 25% i løbet af få år, når en letbane erstatter en buslinie, fordi de nye passagerer er tidligere bilister. Det giver store miljømæssige fordele, ikke alene fordi man går fra dieseldrift til el-drift, men også fordi biltrafikken falder med tilsvarende 25%.

/ME


Relaterede nyheder:

Investering i CO2 neutral trafik

Sverige vil investere 90 mia. kr. på højhastighedstog der kan køre 320 km/t. (20.09.09)

Letbane i Lund i 2014

De svenske sporvejsbyer: Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmø, Helsingborg og Lund vil nu samarbejde. (23.06.09)

Europa boomer med letbaner

Der investeres mange penge i nedsættelse af CO2-udslippet i Europa. (31.08.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Jens Forsmark anser moderne sporvogne for at være i særklasse, når det gælder udbygning af de større byers infrastruktur med en klimavenlig kollektiv trafik. Tunnelbaner bør kun bygges der, hvor der findes et meget stort passagerunderlag.".

/Jens Forsmark er projektleder for den nydannede forening 'Spårvagnsstäderne'

 
 

Læs mere her:

Spårvagnar igen efter 40 års uppehåll?
(HD.se 01.10.09)
Klart för förlängning av tvärbanan.
(DN.se d. 30.09.09)
Klimatvänligt och billigt med spårvagn.
(Dagens Nyh. 10.09.09)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 09.10.09