Letbaner.DK
 
Nyt fra Norden
Nyhed 00380  

Fire nordiske lande

 

Nyt fra Norden

 
14.10.10
Mange letbaneplaner i Norden vidner om, at den europæiske sporvogns-renæssance er nået hertil. Norge og Sverige rykker især.

Finske flag

Helsingfors

I Finland viser en undersøgelse, at der er behov for 120 mio. euro de næste 20 år til investeringer i nye sporvognslinjer i Helsingfors. 4 nye linjer skal betjene nye byområder og en ny kystnær bydel. Til disse udvidelser kræves køb af yderligere 30 nye vogne til 2020 udover de 40, man allerede har bestilt.

Norske flag

Bergen

I Norge åbnede 1. etape. af letbanen i Bergen (Bybanen) d. 22.06.10. Den er 9,7 km lang og kører fra Byparken til Nestun i syd. Den havde fra starten 30 min. drift, men nu mangler der kun én vogn af første leverance, så frekvensen kan komme op på 5 min. drift. Der arbejdes nu videre på 2. og 3. etape mod lufthavnen. Planen er også en udvidelse mod nord fra Byparken til et samlet længde på 26 km.

Oslo

10 år efter anskaffelsen af den nyeste vognserie, der skulle erstatte de ældre sporvogne på byens 131 km store net, har man nu opgivet at få dem til at fungere efter hensigten, så de vil blive udfaset.

»De støjer for meget, de er så tunge, at de ødelægger gaderne, og de virker ikke, som de skal«.
Ordene kommer fra Oslos miljø- og trafikborgmester Jøran Kallmyr og er sagt til norske TV2 om de sporvogne, som Oslo for ti år siden fik leveret af Ansaldobreda, skriver Ingeniøren d. 27.10.10.

Trondheim

Kommunen i Trondheim har iværksat en analyse, der skal afklare hvordan byens trafikale udfordringer kan løses med et nyt letbanenet. I den forbindelse skal det afklares om den allerede eksisterende meter-sporet linje i Trondheim, Gråkallbanen på 8,8 km, skal bibeholdes, udbygges eller ombygges til normalspor i forbindelse med bygningen af et større net. Trondheim har 168.000 indbyggere.

Stavanger

Der arbejdes også med sporvejsplaner i Stavanger, som er Norges store olie-by. I forlængelse af en dansk rådgivers arbejdet på en linje til lufthavnen, er der netop udbudt en foranalyse til det sammenhængende letbanenet, som overvejes.

Bodø

Også i Bodø overvejes en letbane seriøst, da befolkningstallet stiger markant, men flere politikere er imod på grund af byens størrelse på p.t. 57.000 indbyggere.

Finske flag

Stockholm

Den 21.08.10 inviedes den første del af Spårväg City i Stockholm, som er en modernisering og forlængelse af museumssporvejen Djurgårdslinjen, som nu er ført helt ind til Sergels Torg med moderne sporvogne. Der er allerede planlagt forlængelser forbi bl.a. Centralstationen til Robsten i nord, hvor den kan sammenkobles med Lindingöbanan.

Tvärbanan, der åbnede i år 2000 og blev forlænget mod sydøst i 2002, skal nu forlænges mod nord til Solna med åbning i 2013.

Norrköping

Byen har til sine 83.000 indbyggere hele to sporvejslinjer. Den 21.10.10 forlænges linje 2 mod syd ud til Trumpetaregatan i Hageby og i 2011 nås endestationen ved Ringdansen.

Gøteborg

Byen har til sine 510.000 indbyggere et linjenet på 160 km som betjenes af 12 sporvejslinjer. Sporvejsnettet er velrenoveret, men de fleste vogne har længe været gamle.

Men nu har Gøteborg modtaget den sidste sporvogn af en serie på 40 lavgulvsvogne fra AnsaldoBreda. De sidste vogne er leveret med en forsinkelse på fem år.

Der arbejdes på udvidelser bl.a. etablering af en ny indre ringforbindelse kaldet "Kringen". De fleste nødvendige sporforbindelser er etableret og taget i brug, men der mangler endnu et stykke spor langs et nyt havnekvarter, Södra Älvstranden.

Skåne

I Skåne peger man på spårvägans betydning for byudviklingen i de større byer generelt, idet det indebærer en forbedring af den kollektive trafik.

Sammen med Lund, Helsingborg og Region Skåne (inklusive trafikselskabet Skånetrafikken) har Malmø by nu udarbejdet et regionalt samarbejdsprogram kaldet SPIS (Spårvägar i Skåne).

Den første letbane i Skåne forventes åbnet i Lund i 2014, herefter følger Malmø med trafikstart i 2016 efterfulgt af Helsingborg i 2017-18.

Da alle tre byer har fremskredne planer for indførelse af Spårvägar, lokalt i byerne og på sigt med regionale strækninger, så er man begyndt på dette fælles program for at forene de skånske interesser overfor den svenske stat og andre aktører. Det første politiske styregruppemøde blev afholdt den 20. august, og det blev besluttet at gå videre med udredninger og planer om finansiering, organisation og kommunikation.

Foruden de tre svenske byer og regionen deltager også den nystartede nationale interesseforening Spårvagnsstäderna, sammen med flere eksisterende og evt. kommende sporvejsbyer i Sverige.

Spårvagnsstäderna er en organisation, der formidler informationer og fremmer samarbejdet om sporvejsprojekter i Sverige. Medlemmerne er kommuner, trafikfolk, virksomheder og interesseorganisationer.

I Malmø drøftedes udredningen "Fremtidens kollektivtrafik" i juni med kommunalbestyrelsen, og det blev besluttet at gå videre med spårvägsplanerne.

Andre byer

Undersøgelser om flere sporveje i Sverige er også indledt i Uppsala, Linköping og Jönköping.

Finske flag

Københavns omegn Ring 3

I januar 2010 startede 10 kommuner i Københavns omegn, sammen med Realdania, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde samt Transportministeriet, et samarbejdsprojekt om Byvision Ringbyen.

Formålet med visionen er blandt andet at skabe et attraktivt og bæredygtigt bybælte langs Ring 3. I det indgår en ny løsning for kollektivtrafikken. I 10 år har Amtet/Regionen og kommunerne ønsket og kæmpet for en letbane langs Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj og Avedøre Holme.

Man vurderer i øjeblikket en ny undersøgelse i Transportministeriets regi, hvor forskellige kollektive trafikløsninger langs Ring 3 sammenlignes. Den vil blive fulgt af politiske forhandlinger om systemvalget. Ifølge formanden for projektet, er parterne parate til at træffe en anlægsbeslutning inden for den allernærmeste årrække.

Formanden for Region Hovedstaden langer dog ud efter transportministeren for ikke at åbne for en dialog om etablering af en letbane langs Ring 3, men ministeren afviser blankt med dette svar:

"Når det gælder en letbane for Ring 3, så har staten afsat halvanden milliard kroner. Vi kan sættes os sammen i morgen og tale om den sag. Men så skal man handle og vise, hvordan man vil være med, og hvordan man vil bidrage, hvis man vil have en dyrere løsning", svarer transportministeren i følge TV2 Lorry d. 01.10.10.

København

Andre steder i Hovedstadsområdet arbejder man også med letbaneplaner. Det gælder Valby Lokaludvalg, som ønsker en letbane gennem det nye Carlsberg byområde, for at begrænse biltrafikken gennem Valby. Letbanen skal videreføres til Hvidovre Hospital i samarbejde med Hvidovre kommune.

Også Østerbro Lokaludvalg ønsker en letbane, der kan betjene Rigshospitalet og det store nye boligområde i Nordhavnen. Alene Rigshospitalet har ca. 12.000 ansatte, ambulante patienter og besøgende, der skal til og fra hospitalet hver dag.

Århus

I Århus har man fået færdiggjort VVM-proceduren og venter nu på den endelige afgørelse i byråd og folketing.

Århusianerne har fået skred i projektet med et sikkert håndslag fra Transportministeren om, at staten vil indgå i et anlægselskab og garantere økonomien, på lige fod med metroen i København (læs mere i næste nyhed).

Desuden har byerne Randers, Silkeborg og Skanderborg, som allerede er med i udbygningsplanerne, ytret ønsker om at letbanen udbygges til deres byer i en ikke alt for fjern fremtid.

Odense

I Odense har allerede sat årstal på deres letbaneprojekt, der forventes åbnet i 2017. En Foranalyse med forslag til et linjenet er tæt på at ligge klar til politikernes vurdering.

Aalborg

I forbindelse med planerne om et nyt supersygehus nær Universitetet, er der kommet vind i sejlene om en mulig letbane fra banegården mod sydøst forbi motorvej, universitet og til det kommende Regionshospital.

Forlængelser til letbanen overvejes også, men i første omgang anlægges et særligt bustrace på en del af linjen til Universitetet.

/ME & HB


Relaterede nyheder:

Århus letbane sikret økonomisk

Transportministeren gav på et møde i Århus d. 28/9 tilsagn om at lade staten træde ind i anlægsselskabet (30.09.10)

Letbanefest i Bergen

Den første nye sporvejsby i Skandinavien i mange år er en realitet. (07.07.10)

Nyt fra udlandet

Første artikel, der kort skal tage pulsen på letbaneaktiviteter i udlandet. Dennegang fra Brasilien, Californien og Polen. (19.06.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Udkantsdebatten er kørt af sporet i København.
(TV2 lorry 01.10.10)
Oslo skrotter ti år gamle tog fra IC4-leverandør.
(Ingeniøren 27.09.10)
Spårvagnar i Lund centrum allerede i 2014
(Sydsvenskan 01.09.10)
Norsk overhaling i letbaneræs.
(Folkeblad 01.09.10)
Nå vil også de mindre byene ha bybane..
(Dagbladet.no 29.06.10)
Fornøyd med åpningsuken.
(BA Bergen 29.06.10)
Frp for full Bybane-utbygging.
(BT Bergen 28.06.10)
Avtalet klart om Tvärbanan genom Solna.
(Solna 10.12.09)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 29.10.10