Letbaner.DK
 
Omkostningseffektive investeringer
Nyhed 00437  

Billedtekst
Førerpladsen i Sveriges nyeste letbanevogn fra Bombardier. Foto: Morten Engelbrecht

 

Omkostningseffektive trafikinvesteringer

 
15.10.12
De svenske letbanebyer har afholdt en konference i Norrköping den 25.-26. september 2012, for udveksling af viden og idéer til letbaneplaner i Sverige, og om hvordan disse kan gøres mere omkostningseffektive.

Organisationen Spårvagnsstäderna arbejder for, at det kan blive lettere at bygge letbaner i Sverige ved at fremme samarbejdet og formidle information imellem letbaneprojekterne.

Spårvagnsstädernes medlemmer er kommuner og regionale trafikselskaber. Private virksomheder og interesseorganisationer deltager også som associerede medlemmer.

På konferencen berettede redaktør for tidsskriftet Modern Stadstrafik, Thomas Johanson om, hvordan moderne letbaner forandrer bybilledet og skaber et bedre miljø. Han fortalte endvidere, at der nu findes over 400 sporvejs- og letbanesystemer i verden, og at 12 er etableret i 2011.

I Europa findes de fleste i Tyskland med 56 systemer. I Frankrig eksisterer der nu 25 (en stigning på 22 fra 1980). En ny trend er, at selv mindre byer, som f.eks. Valenciennes i Frankrig med 60.000 indbyggere anlægger letbane.

Hvad betaler man for?

Thomas Johanson definerer letbaner som en sporvej med høj kapacitet i separate arealer, men uden indhegninger for at undgå barriere-effekten.

En letbane tager plads i gaderummet. I Mulhouse, Frankrig, er motorvejsbaner blevet halveret for at skabe plads til letbanen, som pladsmæssigt er 22 gange mere effektiv end bilen.

Motivet bag letbaneudbygning er blandt andet en ambition om at satse på kollektivtrafik og energieffektivisering. En vigtig sideeffekt er at ejendomspriserne langs banen stiger. F. eks. i det nye område Rieselfeld uden for Freiburg, hvor ejendomspriserne er steget med 24% efter letbaneforlængelsen til området.

City Spårväg i Stockholm
City Spårväg på Hamngatan ved Sergels Torg i Stockholm, åbnedes 2010. Foto: Tommy O. Jensen

 

Store prisudsving

Vanskeligheder og muligheder ved omkostningerne var emnet for viceadministrende direktør for Trivector, P.G. Andersson.

Priserne varierer meget for de europæiske letbaneprojekter, og prisudsvingene må umiddelbart betragtes som meget store - mellem 3 og 38 mio. EUR pr. km -. Men hvis man opdeler omkostningerne på et antal hovedområder, bl.a. udformning/projektstart, projektering, grund-erhvervelser, finansieringsomkostninger, elektriske anlæg, sikkerhedssystemer, signalsystemer og trafikomlægninger, bliver det lettere at finde besparelsesmuligheder.

De områder, hvor der findes mange penge at spare er ved at undgå broer, tunneler, og underjordiske ledningsflytninger. Kan man kombinere nye letbaner med anden byrumsfornyelse og ledningsfornyelse, kan man opnå store besparelser.

Chef for det tekniske kontor i Norrköping, Leif Lindberg berettede om forlængelsen af en af byens sporvejslinjer til et yderkvarter. Den havde en middelomkostning på kun 62 mio. SEK pr. km.

City Spårväg på Strandvägen
City Spårväg på Strandvägen ved Stockholms havn.
Foto: Tommy O. Jensen

 

Letbaner udvikler byerne

Blandt de mange foredragsholdere var Centermanager på Östergötlands største indkøbscenter i Stockholm, Peter Löfquist. Centeret ligger 1,5 km fra City og med direkte forbindelse til den nye sporvej.

Han fortalte, at sporvejen havde udviklet de nærmeste byområder, og deres statistik viser, at 8% af kunderne eller 450.000 personer årligt rejser med kollektiv trafik. Inden sporvejen blev indviet var det 3,5%.

Planchefen for Bergens nye letbane "Bybanen", Mette Svanes, kunne også berette om, hvordan banen har udviklet byen, der har 260.000 indbyggere.

Nu, to år efter åbningen, investeres der i 100.000 kvadratmeter nye boliger, forretninger, erhvervslokaler, skoler og indkøbscentre ved Bybanens standsningssteder til en værdi af 8,5 mia. NOK.

For at få midler til en videre udbygning af Bybanen, har Bergen udviklet en model, hvor private investorer, som vil bygge nær ved banens standsningssteder, indgår en udbygningsaftale om en ekstra betaling til kommunen.

Formanden for SL (AB Storstockholms Lokaltrafik), Christer G. Wennerholm, sagde afslutningsvis, at selvom udbygning af tunnelbanen i Stockholm planlægges, bliver tilsvarende omkostningsseminarer for sporvejsudbygninger nødvendige for trafikplanlægningen.

Forbilledligt samarbejde

I Göteborg, Norrköping og Stockholm kører der i dag letbaner med moderne sporvogne, og ligesom i Danmark planlægger 3 byer at etablere nye letbaner inden for de næste 4-8 år. Det er Malmø, Lund og Helsingborg.

Derfor lægger man i de kommende år stor vægt på at afholde denne konferenceform, hvor man kan udveksle erfaringer og omkostningseffektivisere investeringerne.

Vi har ikke i Danmark et forum som ligner organisationen 'Spårvägnsstäderna', for de kommende danske letbanebyer.
 

Artiklen er en journalistisk bearbejdet oversættelse af forfatteren: Maritha Sandberg Lööf:
Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg. (Spårvägnsstäderna 02.10.12)

/ME
 


Relaterede nyheder:

Klimavenlige og billige sporvogne

I Sverige samarbejder 6 byer nu i fuld fart med planlægning af nye letbaner. (24.09.09)

Investering i CO2 neutral trafik

Sverige vil investere 90 mia. kr. på højhastighedstog der kan køre 320 km/t. (20.09.09)

Letbane i Lund i 2014

De svenske sporvejsbyer: Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmø, Helsingborg og Lund vil nu samarbejde. (23.06.09)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Vi har ikke i Danmark et forum som ligner organisationen 'Spårvägnsstäderna', for de kommende danske letbanebyer.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Spårvägnsstäderna
'Persontrafik 2012' på Svenska Mässan. Göteborg den 27.-29.11.12
Spårvagnstrafik i Stockholm
(Wikipedia)
Dokumentation: Kostnadseffektiva investeringar i spårväg.
(Spårvägnsstäderna 02.10.12)
Nu byggs Sergels torg om
(Stockholm 17.08.12)
Spårvagnar utvecklar staden - referat från Almedalsseminarium.
(Spårvägnsstäderna 04.07.12)
Stockholmarna ska få mer kollektivtrafik för pengarna
(Stockholm 25.06.12)
Inspirerande konferens i Malmö.
(Spårvägnsstäderna 13.03.12)
Tvärbanan till Solna.
(SL Stockh. 28.10.11)
Beslut om fortsatt utbyggnad av Spårväg City
(SL Stockh. 01.09.11)
Kort over fremtidens Spårväg City.
(SL Stockh. 01.09.11)
6 spårvägslinjer ska ersätta de blå bussarna.
(Stockholm 24.08.11)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold