letbaner.dk
 
Om foreningen
Forside > Om foreningen  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er en letbane
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Kontakt
Medlemskab
Bestyrelsen
Dokumenter
Publikationer
Plancheudstilling
Trafikgruppen
GDPR
Forbehold
 
 
 
 
 

Samarbejdspartner

 
 
 
 
 

 
Om foreningen Letbaner.DK

 
Formålet med vores arbejde

Letbaner.DK ønsker at formidle viden og forslag om miljørigtig kollektiv trafik ud fra erfaringer fra ind- og udland med fokus på letbaner, samt at bidrage til en både teknisk velfunderet og saglig debat om udviklingen af fremtidens trafik.

Vi arbejder for at udbrede kendskabet til letbaners styrke for mobiliteten og bæredygtige egenskaber, som denne kollektive transportløsning kan levere.

Vi fokuserer på letbaner som et vigtigt værktøj hen imod "bedre byer", til gavn for borgere, erhvervsliv, trafikanter og klimaet, da vi fra udlandet ved, at letbaner samler mange positive egenskaber, og effektiv kan transportere én tættere på målet i byen.

Vores informationsarbejde bygger på erfaringer fra Europas ca. 200 letbanebyer, hvoraf vi har nært kendskab til 60.

Vi mener at det er vigtigt at der tages fremtidssikrede beslutninger om trafikken, hvor vedvarende og stabile løsniner prioriteres, således at vi kan leve op til de aftalte klimamål.

Vi mener at vi i fremtiden i højere grad bør lade os transportere kollektivt, og at det kan kun realiseres bæredygtigt med et tæt net af attraktive trafikmidler uden batterier, så som letbaner, metro, el-tog og el-busser med køreledninger. Herved kan den individuelle transport med biler mindskes og dermed klimapåvirkningen.

Letbaner.DK består af trafikkyndige, der arbejder frivilligt og uden afhængighed af interessenter eller politiske organisationer. Økonomisk driver vi foreningen med en begrænset indtægt fra medlemskontingenter.

 
Hvorfor dannede vi forening?

Foreningsstiftelsen i 2016 kom fra vores ønske om en mere formel struktur, der kunne fremtidssikre Letbaner.DK og styrke informationsarbejdet.

Hjemmesiden www.letbaner.dk er foreningens primære talerør, men vi informerer også via pressen, sociale medier, udstillingsmateriale, foldere og præsentationer.

Du kan se Letbaner.DK's bestyrelse her: Bestyrelsen

Du kan læse om den tidligere trafikgruppe her: Trafikgruppen

 

 


En Siemens Combino på centralstationen i Amsterdam. Foto 2003
Topbillede er fra den tyske by Erfurt, der har tre gågader med letbaner. Foto 2005
 

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 28.05.22