letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
Foto: Helge Bay
 
Bestyrelsen
Forside > Om Letbaner.DK > Bestyrelsen  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er en letbane
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Kontakt
Medlemskab
Bestyrelsen
Dokumenter
Publikationer
Plancheudstilling
Trafikgruppen
GDPR
Forbehold
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsen for Letbaner.DK
 

Helge Bay
formand &
webmaster
Niels Wellendorf
bestyrelsesmedl. & SoMe
Sten Holmgaard Sørensen
bestyrelsesmedl.
Svend Korsgaard
kasserer 

 

 
Desuden er valgt:

Suppleant: Søren Lynge Jacobsen
Revisor: Poul Bønsøe
Revisorsuppleant: Kjeld Allan Larsen

 

Generalforsamling 2023

Afholdes tirsdag d. 25. april 2023, kl. 19.00 - 21.00
Jagtvej 11 st. th. 2200 Kbh. N
Lige overfor Nuuks Plads metrostation i KFAK's lokaler.
Kun adgang for betalende medlemmer

Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Eventuelle arbejdsgruppers beretninger
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for følgende år
8. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Niels Wellendorf, modtager genvalg
Svend Korsgaard, modtager genvalg
En bestyrelsespost er ledig efter Jens Christian

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmer under punkt 5 skal sendes pr. e-mail til info@letbaner.dk senest d. 15. april 2023. Bestyrelsen udsender modtagne forslag fra medlemmerne senest 5 dage før GF.


 
Efter mødet

Vi slutter af med vores præsentation til politikere:

 

Et eksempel fra præsentationen.

 

 
Nuværende bestyrelse mini-CV:

Helge Bay, formand og webmaster:
Transportplanlægger med bopæl i Skanderborg og medstifter. Har arbejdet med kollektiv trafik i 30 år. Har besøgt over 50 letbaner i Europa.

Niels Wellendorf, bestyrelsesmedlem:
Selvstændig trafikplanlægger med bopæl i Virum. Har arbejdet for DSB-S-tog. Desuden aktiv i IDA Rail, NJS, RBT og Cyklistforbundet.

Sten Holmgaard Sørensen, bestyrelsesmedlem:
Mejeriteknolog med stor interesse for- og viden om kollektiv trafik.

Svend Korsgaard, kasserer:
Forstkandidat med bopæl i Bagsværd. Har arbejdet i udlandet og besøgt over 30 letbaner i Europa, Asien og USA. Desuden aktiv i DJK.


 

Dokumenter                 Publikationer

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 01.03.23