letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
Foto: Helge Bay
 
Bestyrelsen
Forside > Om Letbaner.DK > Bestyrelsen  
 
 
 
 

 
Bestyrelsen i foreningen Letbaner.DK
 

Helge Bay
formand
webmaster
Jens Christian Buchardt
næstformand
møder 
Niels Wellendorf
kasserer 
medlemmer
Lasse Kärkkäinen
sociale medier 
Erik Kjærgaard
 


 
Desuden er valgt:

Suppleant: Christian Brun
Revisor: Poul Bønsøe
Revisorsuppleant: Kjeld Allan Larsen
 


 
Generalforsamlingen 2018

Ordinær generalforsamling blev afholdt i Valby Kulturhus d. 25.04.18.

Desværre måtte bestyrelsen sige farvel til Nicolai Okkels, der ønskede at fratræde, da han har fået meget travlt med sit eget firma. Vi takker Nicolai for hans indsats igennem 14 år og ønsker held og lykke med fremtiden.

Dermed har bestyrelsen fået et nyt ansigt, som er kendt: Lasse Kärkkäinen var med i 12 år før foreningsdannelsen i 2016. Velkommen tilbage!

 
Bestyrelsen kort beskrevet:

Helge Bay, formand og webmaster:
Transportplanlægger i rådgiverbranchen med bopæl i Skanderborg. Arbejder med strategiplaner og analyser for kollektiv trafik, herunder letbaner. Har besøgt adskillige letbanebyer. Medstifter af Trafikgruppen Letbaner.DK i 2003.

Jens Christian Buchardt, næstformand og møder:
Ansat i rådgiverbranchen med bopæl i København. Uddannet civilingeniør i Geo, Vand og Klima. Han beskæftiger sig med vandforsynings- og afløbsprojekter. Jens har tidligere arbejdet for Banedanmark og har stor interesse for letbaner.

Niels Wellendorf, kasserer og medlemer:
Tidligere trafikplanlægger ved DSB S-tog, nu selvstændig med bopæl i Virum. Er desuden aktiv i foreningerne: IDA Rail, Forum for Nordisk JernbaneSamarbejde (NJS), Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT) og Cyklistforbundet.

Lasse Kärkkäinen, sociale medier:
Uddannet cand.merc. i international markedsføring fra SDU i Odense, og med bopæl i Virum. Aktiv i Letbaner.DK fra 2004 til 2016, og nu igen fra 2018. Desuden aktiv i to lokalkomiteer i Danmarks Naturfredningsforening fra 2000 til 2007.

Erik Kjærgaard:
Selvstændig Transportplanlægger i KJ@RGAARD ADVICE med bopæl på Amager. Uddannet civilingeniør med 35 års erfaring med kundefokuseret udvikling af kollektiv trafik og cykeltrafik i Movia (HT) og DSB S-tog.
 


 
Baggrunden for foreningen

Foreningen Letbaner.DK blev stiftet d. 22.09.16 i Valby Kulturhus. Forud for dette havde Letbaner.DK eksisteret i 13 år som uafhængig trafikgruppe. Foreningsstiftelsen udsprang af ønsket om en mere formaliseret struktur, der kan styrke informationsarbejdet og kontakten til medlemmer med møder og arrangementer.

Trafikgruppen fungerede fra 2003 til 2016. Du kan læse mere om den tidligere trafikgruppe under Trafikgruppen
 


 
Publikationer

Udgivelser fra Letbaner.DK kan ses under Publikationer.

/HB

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 14.06.18