letbaner.dk  
 
   GDPR
Forside > Om Letbaner.DK > GDPR  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er letbaner?
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Kontakt
Medlemskab
Bestyrelsen
Dokumenter
Publikationer
Plancheudstilling
Trafikgruppen
GDPR
Forbehold
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK FOR LETBANER.DK

 
Letbaner.DK indsamler persondata på forskellig vis:

Når du melder dig ind som medlem, deltager i vores arrangementer, abonnerer på vores nyhedsbrev, benytter vores hjemmeside eller sociale medier, eller tager kontakt til foreningen.

 
Vi indsamler kun et minimum af persondata, håndterer disse fortroligt og benytter dem kun til at håndtere medlemskaber, arrangementer, udsendelse af nyhedsbrev samt ved besvarelse af henvendelser.

Letbaner.DK indsamler data i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1,
litra f, der ikke nødvendiggør et samtykke (interesseafvejningsreglen).

 
Medlemsdatabase

For Letbaner.DKs medlemmer indsamles nedenstående persondata for at kunne håndtere medlemskaber:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Betalingsform

Deltagerlister

Til arrangementer kan vi bede om tilmelding, hvor vi beder om nedenstående informationer, der kan uddeles i papirform til deltagerne, eller hvis vi for eksempel får behov for at kontakte dig ved ændringer eller aflysning af arrangementet:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Virksomhed/organisation

Nyhedsbreve

Til brug for håndtering af abonnementer samt udsendelse af vores nyhedsbreve indsamler vi følgende:

 • Navn
 • E-mail

Hjemmeside

Vores hjemmeside (www.letbaner.dk) benytter sig kun af cookies til brug for statistik om trafikken på hjemmesiden.

En cookie en lille tekstfil, der gemmes på din computer eller tablet eller smartphone i forbindelse med besøg på vores hjemmeside. På hjemmesiden Letbaner.DK benyttes kun cookies til anonymiseret statistik baseret på IP-adresser. Blandt de indsamlede data er hostname, styresystem og land. Letbaner.DK bruger kun informationerne til at følge antallet af besøgende på hjemmesiden. Letbaner.DK benytter ikke selv cookies til målrettet markedsføring.

Cookies er ikke afgørende for din besøgsoplevelse på www.letbaner.dk og kan derfor slås fra i din browser.

Vi har dog ikke kontrol over eksterne link til videoer og nyheder mm.

 
Sociale medier

Letbaner.DK benytter sig af sociale medier til at informere om vores arbejde og arrangementer, samt offentliggøre nyheder om kollektiv trafik. Følger du Letbaner.DK vil foreningen have adgang til de data, du vælger at offentliggøre på de sociale medier. Dine informationer på sociale medier indsamler vi dog ikke.

 
Hvad bruger vi informationerne til?

Informationerne i vores medlemsdatabase benyttes udelukkende til at håndtere dit medlemskab af foreningen, samt nødvendig kommunikation mellem Letbaner.DK og vores medlemmer, herunder blandt andet fremsendelse af indkaldelse til generalforsamlinger og faktura for medlemskab.

Ved direkte og personlige henvendelser gemmer vi dine kontaktinformationer til brug for en eventuel fortsat dialog med dig.

 
Hvem deler vi informationerne med?

Af hensyn til håndtering af medlemsdatabase samt abonnementer på nyhedsbreve vil det være nødvendigt at overføre persondata til eksterne partnere eller IT-systemer. I disse tilfælde forbliver Letbaner.DK dataansvarlige, mens trediepart kun må håndtere vores data som såkaldt databehandler. Databehandler må kun håndtere data efter den dataansvarliges forskrifter.

Ligeledes kan det være nødvendigt at dele deltagerlister med andre organisationer, som vi samarbejder med om arrangementer. Disse er også omfattet af aftale om databehandling.

Deltagerlister kan blive uddelt i papirform til deltagere i Letbaner.DK's arrangementer.

Såfremt der er deltagere, der ikke er medlem af Letbaner.DK, vil vi bede om deres samtykke til at stå på deltagerlisten.

 
Hvad vi ikke bruger dine data til?

Letbaner.DK bruger ikke dine data til fremsendelse af uopfordrede henvendelser, reklamer eller tilbud.

 
Hvor længe gemmer vi data?

Informationer i forbindelse med medlemskab af Letbaner.DK gemmer vi så længe, du forbliver medlem af foreningen. Informationer på ophørte medlemskaber slettes fra medlemsdatabasen senest tre måneder efter førstkommende ordinære generalforsamling efter medlemskabets ophør, uanset om ophøret skyldes udmeldelse eller manglende betaling af kontingent.

Deltager du i et arrangement med deltagerliste gemmer vi informationerne så længe, det er nødvendigt for gennemførelse af arrangementet, og sletter dem derefter senest tre måneder efter førstkommende ordinære generalforsamling. Deltagerlisterne kan blive uddelt i papirform til arrangementets deltagere.

Abonnerer du på Letbaner.DKs nyhedsbrev gemmer vi data indtil du afmelder nyhedsbrevet. Ved ikke leverbare nyhedsbreve slettes den ugyldige mailadresse efter seneste udsendte nyhedsbrev.

Dine data på sociale medier fjernes, så snart du stopper med at følge Letbaner.DK på disse medier. Personlige henvendelser via de sociale mediers instant messaging slettes senest tre måneder efter førstkommende ordinære generalforsamling.

Ved andre henvendelser, f.eks. via mail, sletter vi dine informationer senest tre måneder efter førstkommende ordinære generalforsamling efter korrespondancens ophør.

 
Dine rettigheder

Ønsker du at få at vide, hvilke informationer Letbaner.DK har indsamlet om dig, kan du til enhver tid kontakte foreningen for at få tilsendt de informationer, vi har registreret.

Unøjagtige persondata kan du få rettet eller slettet. Ligeledes kan du få slettet dine data, såfremt de ikke længere er relevante. Beder du om indsigt, vil vi senest en måned efter din henvendelse fremsende den ønskede information.
 

COPYRIGHT NOTICE: Copyright © Letbaner.DK - All rights reserved

Letbaner.DK
c/o Helge Bay
Østergade 16
DK 8660 Skanderborg
Denmark

 

Til top

 

 
© Letbaner.DK
  Opdateret: 29.03.23