letbaner.dk  
 
Publikationer
Forside > Om Letbaner.DK > Publikationer  
Forside
Nyheder
Udland
TV & video
Hvad er en letbane
Link
Om foreningen
Kontakt
Støttemedlemmer
Arkiv
Tilbage
Kontakt
Medlemskab
Bestyrelsen
Dokumenter
Publikationer
Plancheudstilling
Trafikgruppen
GDPR
Forbehold
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publikationer fra Letbaner.DK
 


To nye letbaner til København?


To letbanelinjer mere kan løfte trafikken markant.

  • L1: Hovedstadens Letbane langs Ring 3
  • L2: Forlænget Frederikssundsvejs-letbane fra Ballerup til Kastrup
  • L3: Afgrening på Ring 3-letbanen fra Lyngby til Avedøre Holme - (Ring 2½)

Letbaner.DK,     oktober 2021

Læs beskrivelse og hent folder her..
 
 


Idéer til letbanelinjer i Storkøbenhavn


Letbanere.DK's samlede idéer til letbaner i København.

Denne plan vil sammen med S-tog, Metro og busser kunne opgradere trafiknettet til et attraktivt tilbud til bilister.

Letbaner.DK's idéer bygger på udkast og ideer fra RegionH, Kommuner og DTU.

Letbaner.DK,   opdateret  september 2020

DOWNLOAD: Klik på illustration
 


Ideoplæg

Høringssvar til Aarhus letbane 2. etape

Ideer til hvordan Aarhus Kommune kan justere 2. etape af letbanen, så også midtbyen - byens "epicenter" - betjenes af letbanen.

Letbaner.DK,   marts 2016

DOWNLOAD: Klik på illustration
 


Kommentarer til letbane på Frederikssundsvej

Notat om Frederikssundsvej
Kommentarer til forslag om Letbaneprojekt på Frederikssundsvej

Notat til Københavns Kommune med løsningsforslag til letbanetracé på Frederikssundsvej, herunder argumenter for tilslutning til Herlev og Nørreport stationer. Desuden modeller for letbanens passage af de smalle vejstrækninger ved Glasvej og Brønshøj Torv.

Letbaner.DK's forslag kom på opfordring af København Kommune, da de arbejdede med rapporten: Letbane På Frederikssundsvej, publiseret i 2014.

Letbaner.DK,     april 2013

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Letbaner kan løse trængslen i København

Folder med trafikforslag til København

På beggrund af debatten om Trængslen i København har Letbaner.DK udarbejdet en folder med forslag til et bæredygtigt og effektivt trafiknet på skinner i og omkring København.

I København, udtrykker flere og flere ønsket om mere bæredygtig kollektiv trafik, så der kan tilbydes et reelt alternativ til kørsel i bil.

Letbaner.DK,     april 2012

Kan med fordel printes i A3 (med 2-sidet farveprint) og foldes.

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Trafikplan København

Letbane-fødelinier til Metrocityringen Prospekt med ideéoplag til et 80 km letbanenet

Ideen kan blive grundlag for Københavns Kommunes bidrag til nedbringelsen af CO2 og luftforurening, samt forbedring af trafikforhold og bymiljøet. Et letbanenet vil styrke det samlede kollektive trafiknet som fødelinier til metrocityring og andre tog.

Letbaner.DK,   5. udgave,   maj 2010

Kan med fordel printes i A3 (med 2-sidet farveprint) og foldes.

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Ideoplæg

Byplan med miljøvisioner  

Prospekt med et ideoplæg til en letbane igennem København fra Herlev til Sundbyvester Plads, der kan give 30.000 færre biler og 675 færre busture om dagen. Desuden mindske støj- og luftforureningen langs linien med 20-25%.

Er udgivet for at skabe fokus på en mere samfundsøkonomisk og effektiv løsning, end en påtænkt metroudvidelse til Gladsaxe Trafikplads.

Letbaner.DK,   2. udgave,   maj 2010

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Ideoplæg

2. Høringssvar til Århus letbaneprojekt

Ideer til hvordan Århus Kommune kan justere projektet i en retning, der kan give større garanti for succes og samtidig kan muliggøre en hurtigere etablering af de første etaper.

Letbaner.DK,   april 2010

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Strasbourg valgte letbaner

Strasbourg valgte letbaner

Prospekt der kort analyserer udviklingen af kollektiv bytrafik i Europa, hvor sporveje vurderes som det mest udbredte bytrafiksystem på skinner og antallet af sporvejsbyer er steget betydeligt siden 1980. I gennemsnit er der kommet 2 nye sporvejsbyer til om året.

Letbaner.DK,   juli 2008

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Ideoplæg

1. Høringssvar til Århus letbaneprojekt

Ideer til hvordan Århus Kommune kan justere projektet i en retning, der kan give større garanti for succes og samtidig kan muliggøre en hurtigere etablering af de første etaper.

Letbaner.DK,   april 2008

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Trafikplan København 4. udgave  

Tidlig udgave Prospekt med ideéoplag til et 80 km letbanenet i København.

Letbaner.DK,   4. udgave,   august 2007

Kan med fordel printes i A3 (med 2-sidet farveprint) og foldes.

DOWNLOAD: Klik på illustration
 
 
 


Forslag til Letbane-Radiallinier i København

Forslag til letbanenet i Storkøbenhavn

Prospekt med forslag til et radialt letbanenet til København, som et alternativ til den foreslåede Metrocityring.

Dette letbanenet i gadeniveau kan betjene flere kvarterer i København og i omegnskommunerne, der i dag kun betjenes af busser.

Letbaner.DK,   januar 2006

DOWNLOAD:

   Forslag til letbanenet i Storkøbenhavn    (1,1 Mb)

   Proposal for Light Rail in Copenhagen    (1,2 Mb)

   Vorslag für ein Straßenbahn Netz in Kopenhagen    (1,6 Mb)

 

Analyse af Planredegørelsen fra Københavns Kommune

Analyse af Planredegørelsen, København Kommune, 2005

Analyse, der peger på manglende oplysninger:

- at en Metro-cityring er 70-110% dyrere, men kun 2 % hurtigere end en Letbane-cityring ifølge redegørelsens egne tal.
- at udenlandske erfaringer ifølge redegørelsen selv viser at sikkerheden ved letbaner er høj.
- at dette og flere andre forhold ikke er kommet frem i Københavns kommunens selvskrevne sammenfatning.
- at flere tydelige fejlfortolkninger gør, at vi mener der er sket en politisk bearbejdning og fordrejning af den uvildige rapport - FØR den blev præsenteret.

Letbaner.DK,   august 2005

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Ideoplæg til en kollektiv trafikplan for Storkøbenhavn

Ideoplæg til en kollektiv trafikplan for Storkøbenhavn

Rapport med et ideoplæg til et fintmasket højklasset kollektivt trafiknet, til løsning af Københavns trafik- og miljøproblemer
- med maksimal udnyttelse af investeringer.

Letbaner.DK,   juni 2004

DOWNLOAD: Klik på illustration

 

Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen

Ideoplæg til Ring 3 - Letbanen

Rapport med et ideoplæg til en højklasset trafikløsning i terræn langs Ringvej 3 i Københavns omegn - fra Lundtofte over Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj.

Letbaner.DK,   juni 2003

DOWNLOAD: Klik på illustration

 
 
 

Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 19.02.23